Menu strony
Witamy na oficjalnej stronie Fundacji Kultury TEATR AUTENTYCZNY


Fundacja Kultury TEATR AUTENTYCZNY
została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych.

Przewodnią ideą Fundacji są ogólnoludzkie etyczne wartości
społeczne i kulturowe służące dobru i szczęściu każdego człowieka.
W naszych działaniach zawsze będziemy dążyć do wywyższenia
godności człowieka poprzez rozwój jego twórczych możliwości
na miarę wymogów i oczekiwań współczesnego świata.
Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, a swoją działalnością
podkreśla szczególną wrażliwość na krzywdy i nieszczęścia innych.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Zielona Góra w woj. lubuskim.