Teatr Autentyczny - Fundacja Kultury - Witamy na oficjalnej stronie Fundacji Kultury TEATR AUTENTYCZNY

Menu strony
Witamy na oficjalnej stronie Fundacji Kultury TEATR AUTENTYCZNY


Fundacja Kultury TEATR AUTENTYCZNY
została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych.

Przewodnią ideą Fundacji są ogólnoludzkie etyczne wartości
społeczne i kulturowe służące dobru i szczęściu każdego człowieka.
W naszych działaniach zawsze będziemy dążyć do wywyższenia
godności człowieka poprzez rozwój jego twórczych możliwości
na miarę wymogów i oczekiwań współczesnego świata.
Fundacja jest życzliwie nastawiona do świata, a swoją działalnością
podkreśla szczególną wrażliwość na krzywdy i nieszczęścia innych.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Zielona Góra w woj. lubuskim.